PCOK Intranet:
Raad v. Beheer | Directies | Personeel | GMR

Directeur-Bestuurder

 

 

Directeur-Bestuurder
 

De directeur-bestuurder (en tevens het bevoegd gezag) is de heer Rindert P.R. Venema.

Dagelijks houdt hij zich bezig met het ontwikkelen en ten uitvoer (laten) brengen van beleid op verschillende terreinen. Eén keer per maand vergadert hij met de Raad van Beheer. In dat bestuurlijke overleg worden de beleidszaken besproken en door het bestuur geaccordeerd.

 

 

 

 

 

 
Het bestuur wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op de volgende beleidsterreinen:

 

  1. identiteit
  2. personeel
  3. kwaliteit
  4. financiën
  5. huisvesting
  6. bestuurlijke processen
  7. public relations

Daarnaast vindt er veelvuldig overleg plaats met de afzondelijke directies en de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). In dit overleg worden afspraken gemaakt over het te voeren beleid en de praktische uitwerking daarvan op schoolniveau. De GMR heeft op verschillende onderwerpen instemmings-, dan wel adviesrecht.

 

De heer Venema is gedurende de werkdagen te bereiken op het bestuurskantoor PCOK onder telefoonnummer 071-4082504 

 
 
 
 
PrintPagina printen
Vertel een vriendDoorsturen
Deel deze pagina: