PCOK Intranet:
Raad v. Beheer | Directies | Personeel | GMR

Historie

Historie:

Op 1 november 1993 fuseerden de besturen van de Vereniging van Christelijke Scholen voor Basis- en Voortgezet Onderwijs (Christelijke Opleidingsschool), de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Gereformeerde Grondslag (Marnixschool, FarŤlschool, Gaspard de Colignyschool, Calvijnschool) en de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs Katwijk (Prinses Beatrixschool, Willem van Veenschool, Otto Baron van Wassenaer van Catwijckschool, Molenhofschool, Sjaloomschool) om samen verder te gaan als de Vereniging voor Protestants Christelijk Basis- en Voortgezet Onderwijs te Katwijk, oftewel PCOK. Landelijke ontwikkelingen en overheidsbeleid droegen ertoe bij om tot deze fusie over te gaan.

De ledenvergaderingen en medezeggenschapsraden hebben geen bezwaar gemaakt tegen deze verenigingsfusie. Want met het tot stand komen van de PCOK werden de krachten van zelfstandige basisscholen gebundeld en (financiŽle) risicoís verspreid. Iedere school behield zijn eigen identiteit, de bestaande afspraken over werving etc. bleven bestaan en elke school behield zijn eigen financiŽle verantwoording en reserves.

Bij het ontstaan van de nieuwe vereniging kregen alle personeelsleden van de drie schoolverenigingen een nieuwe benoeming, zodoende hoefden er geen ontslagen te vallen. Om de vereniging een herkenbaar gezicht te geven is er een wedstrijd uitgeschreven voor het beste ontwerp van een PCOK logo. De winnaar was de heer C. Ouwehand met het onderstaande logo.
 


De bolletjes in het logo symboliseren de 9 locaties en laten in geografisch perspectief de plaatsing in Katwijk zien. De verticale balk symboliseert de samenwerking tussen de scholen.

De vereniging is op 1 januari 2008 overgegaan naar een andere rechtsvorm, nl. die van stichting. Tijdens twee extra ledenvergaderingen, op 2 en 17 oktober, zijn de leden akkoord gegaan met het voorstel tot wijziging van de rechtsvorm en met de stichtingsstatuten. De rechtbank heeft de gevolgde procedure goedgekeurd. Op 11 januari 2008 hebben de voorzitter en de secretaris van het bestuur hun handtekeningen gezet onder de stichtingsstatuten.

Met de omzetting naar stichting is ook het logo aangepast. De veelkleurigheid laat de verscheidenheid tussen de scholen zien. Scholen willen en mogen onderscheidend zijn in hun aanbod. De basis, de PCOK, blijft daarbij hetzelfde.


Op 5 juli 2013 heeft het bestuur de code "Goed Bestuur" geÔmplementeerd. Dat betekent dat er vanaf 5 juli 2013 een functionele scheiding is aangebracht tussen het uitvoerend bestuur / bevoegd gezag  (in de functie van directeur-bestuurder) en het toezichthoudend bestuur, zijnde de overige bestuursleden.

zie advertentie
zie advertentie

PrintPagina printen
Vertel een vriendDoorsturen
Deel deze pagina:

Actueel

14 MARDit E-zine (elektronisch magazine) zal 4 Š 5 keer per jaar op de website van de Stichting PROHLES...
01 FEBDe PO-Raad verkondigt deze boodschap vandaag, 30 januari 2018, in het Algemeen Dagblad en diverse...
Bekijk al het nieuws