PCOK Intranet:
Raad v. Beheer | Directies | Personeel | GMR

Overzicht nieuws

14 MARDit E-zine (elektronisch magazine) zal 4 á 5 keer per jaar op de website van de Stichting PROHLES geplaatst worden.
01 FEBDe PO-Raad verkondigt deze boodschap vandaag, 30 januari 2018, in het Algemeen Dagblad en diverse regionale kranten.
06 NOVGraag willen wij u wijzen op de verschillende vacatures welke zijn ontstaan op de scholen van onze stichting.
30 OCTHet onderzoek naar de fusie van de twee grote christelijke basisschoolbesturen in Katwijk is afgerond.
27 SEPTijdens een leerzame ouderavond op de Christelijke Opleidingsschool zijn ouders en leerkrachten veel wijzer geworden over het kinderbrein.
06 SEPOp 24 augustus is Professor BigBang Bart op de Christelijke Opleidingsschool geweest. Professor BigBang Bart heeft een knallende show vol wetenschap gegeven aan de groepen 3 t/m 8. Van trucjes...
21 JUNHet jaarverslag en de jaarrekening over 2016 is zowel door de Raad van beheer als de externe accountants goedgekeurd.
16 JUNDe stuurgroep is op woensdag 7 juni jl. bijeen geweest. Tijdens deze bijeenkomst heeft de stuurgroep het conceptfusierapport en de Fusie Effect Rapportage (FER) besproken.
10 MAYZoals eerder aangekondigd willen we u graag op de hoogte houden van de vorderingen rondom het fusieonderzoek tussen de Stichting PCOK en de Stichting HSK
18 APRZoals eerder aangekondigd willen we u graag op de hoogte houden van de vorderingen rondom het fusieonderzoek tussen de Stichting PCOK en de Stichting HSK.
11 APRThema: "Doet de stg. PCOK de goede dingen en doet we die dingen dan ook goed?"
23 MARVorige week werd het bestuur van de stg. PCOK onaangenaam verrast door de mededeling van de gemeente Katwijk (op basis van een capaciteitsbehoefte-onderzoek) om de gymzaal van de Parklaan uit de...
10 MARDe Stichting PCOK is een stichting voor Christelijk basisonderwijs. Vanuit ons geloof in Jezus Christus als de Zoon van God, hechten wij waarde en belang aan een Christelijke leer- en leefomgeving,...
23 FEBVoor sommigen een bekende uit het ziekenhuis en voor anderen een nieuw gezicht, Beer de Berendokter.
16 FEBDe leerkrachten van de stichting PCOK hebben in het afgelopen najaar 2016 meegedaan met een preventief medisch onderzoek.
11 FEBWoensdag 8 februari heeft groep 4 van de Marnixschool een bezoek gebracht aan de winkel van groente- en fruitspecialist Van Vliet aan het Hoornesplein.
06 FEBZoals eerder aangekondigd willen we u graag op de hoogte houden van de vorderingen rondom het fusieonderzoek tussen de Stichting PCOK en de Stichting HSK.
23 DECDat zal je altijd zien, wordt het koud, klapt de verwarmingsketel.
29 NOVDe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zorgt voor vervangingsproblemen in het primair onderwijs. Invalleerkrachten moeten na maximaal 6 contracten een vast contract aangeboden krijgen. Dat is voor veel...
23 NOVZoals eerder aangekondigd willen we u graag op de hoogte houden van de vorderingen rondom het fusieonderzoek tussen de Stichting PCOK en de Stichting HSK.
15 NOVDe stichting voor Protestants-Christelijke Onderwijs te Katwijk (PCOK) en de Stichting Hervormde Scholen Katwijk (HSK) zullen op 16 november een intentieverklaring ondertekenen, waarin wordt...
31 AUGMag ik mij aan u voorstellen? Mijn naam is Hergo van Ginkel en vanaf 1 oktober 2016 zal ik werkzaam zijn als directeur aan de Farčlschool. Een nieuwe uitdaging in een nieuwe omgeving: heb er...
04 JULVanaf 1 juli 2016 is er definitief een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft ingestemd met het nieuwe cao-akkoord. De AOb was de laatste bond die nog met het...
02 JUNDe Raad van Beheer van de stichting PCOK heeft zich ten doel gesteld om regelmatig met vertegenwoordigers van diverse belangenroepen te spreken over het werk van de stichting. Zo blijft de stichting...
30 MAYDe stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs te Katwijk zoekt met ingang van 1 augustus 2016 een moderne directeur voor basisschool "De Farčlschool" te Katwijk.
28 APRAl 31 jaar maakt Chiel van der Bent deel uit van het bestuur van de stichting PCOK. Eerst als bestuurslid van de VCOGG, een van de rechtsvoorgangers van de PCOK.
09 APRDe leerlingen van de Farčlschool leren dat zij de computer opdrachten kunnen geven!
01 APROnderhandelingen over een nieuw cao zijn door de PO-Raad en de vakbonden afgebroken. Dit heeft directe negatieve consequenties voor de praktische uitvoering van de dagelijkse onderwijspraktijk.
18 MARDe raadsleden van de gemeenteraadsfracties van Katwijk hebben in een informatieve bijeenkomst kennis genomen van de ontwikkelingen binnen het primair onderwijs in relatie tot de inrichting van de...
01 FEBOp donderdag 28 januari hebben de kleuters van groep 1a van de een bezoek gebracht aan de watertoren in Katwijk.
03 DECDe sponsorloop van 2 december was een groot succes!! Anne-Sophie en Nathalie uit groep 8 hebben vanuit de plusgroep helemaal zelfstandig de gehele sponsorloop georganiseerd.
29 SEPLeerlingen kunnen spelen en ontdekken dankzij natuur op het plein, ook in het buitenlokaal.
27 AUGDe Willem van Veen school bestaat 50 jaar en dat is groots gevierd met o.a. een drumfestijn met medewerking van Drumtastic!
26 AUGTablets maken het onderwijs op de basisscholen van de PCOK nog uitdagender.
23 JUNHet jaarverslag en de jaarrekening over 2014 is zowel door de Raad van beheer als de externe accountants goedgekeurd.
10 MAYNieuwe regeling voor het oplossen van geschillen.
26 APRDe stichting PCOK is op zoek naar 2 nieuwe leden voor de Raad van Beheer.
21 APRDe leerlingen van de groepen 8 van de COS hadden vrijdag een bijzondere gymles. Ze konden zelf ervaren hoe het is om te rijden en te sporten in een rolstoel.
11 MARDraagt u onze scholen en het christelijk geďnspireerd onderwijs in Katwijk een warm hart toe? Doe dan mee aan een 'rond-de-tafel'-bijeenkomst waarin de bouwstenen voor het nieuwe strategisch...
19 FEBDe stichting PCOK denkt na over de werkdruk en het werkplezier. Onder de titel "van Werkdruk naar Werkgeluk" is op 16 februari een studiedag gehouden met verschillende workshops.
14 FEBDe afgelopen twee weken was de reizende tentoonstelling 'Lezen & schrijven met Anne Frank' te gast op de Marnixschool.
16 JANJeanette Ravensbergen, secretaris van onze Raad van Beheer is niet meer onder ons. Ze heeft de strijd tegen haar ziekte verloren, maar, ook naar haar stellige overtuiging, het Eeuwige Leven gewonnen.
15 JANElke maandagmorgen deponeren de leerlingen van de Marnixsschool wat geld in 'het potje voor de zending'. De afgelopen drie maanden spaarden de kinderen een bedrag bij elkaar voor oud-leerling Marleen...
05 DECMet de benoeming van mevr. Bea Duivenvoorden zet de stichting PCOK een nieuwe stap "op weg van goed naar beter" onderwijs.
05 OCTTevreden kan teruggekeken worden op een geslaagde week vol jubileumfestiviteiten 50 jaar Marnixschool. Vorige week maandag werd 's ochtends de aftrap van de week gegeven met een gezamenlijke lied en...
18 SEPDe Po-Raad (de sectorraad voor het primair onderwijs) heeft met onze staatsecretaris Sander Dekker (Min. O, C en W) een bestuursakkoord gesloten. Dit akkoord gaat in op de school van 2020. De...
11 JULDoor de instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad op 8 juli jl. zijn drie reglementen van kracht geworden binnen de stichting PCOK. Deze afspraken en regels worden toepast om de...
12 JUNDe gemeenteraadsleden hebben zich uitgebreid laten informeren over het thema "Passend Onderwijs".
04 JUNDe inspectie van het onderwijs, in de persoon van mevr. D. Nicolaes, heeft op dinsdagochtend 3 juni 2014 een bezoek gebracht aan de Sjaloomschool.
28 MAYStaatssecretaris Sander Dekker heeft een lijst bekend gemaakt met bewezen effectieve programma's tegen pesten.
02 APROp woensdag 26 maart jl. was het techniekdag op de Farčlschool. Door de hele school waren alle kinderen bezig met allerlei techniek opdrachten.
18 MARWillem Nijeboer van Willem Nijeboer Producties B.V. is, in samenwerking met de stg. PCOK, bezig met een promotievideo voor de stichting.
12 FEBBinnen de regio Duin- en Bollenstreek snel, slim en samenwerken aan nieuwe taken De schoolbesturen verenigd in de Samenwerkingsverbanden voor primair- en voortgezet onderwijs en gemeenten uit de...
07 FEBDe samenwerking tussen het Andreas College en de Stichting PCOK is op 6 februari bekrachtigd door het tekenen van de nieuwe contracten.
23 JANDe huidige cao 2013 (die alle leerkrachten van de Stg. PCOK op een USB stick hebben ontvangen) blijft ook in 2014 van kracht Inhoudelijk is er, op een aantal kleine tekstuele wijzigingen na, niets...
20 JANDe Stg. PCOK wil voor al haar personeelsleden het eigen personeelsdossier toegankelijk maken. Personeelsleden hebben recht op inzage van hun dossier en kunnen ook stukken aan het dossier toevoegen.
16 JANZorg voor leerlingen die moeite hebben om het gewone lesprogramma te volgen wordt steeds belangrijker. In het kader van de Wet Passend Onderwijs die op 1 augustus 2014 van start gaat, heeft elke de...
31 OCTNa een intensieve periode van evaluaties met de directies van de scholen van de Stg. PCOK kunnen we tevreden constateren dat verdere samenwerking met de afdeling administratie het Andreas College een...
24 SEPOp vrijdag 20 september heeft de heer Bert Brouwer afscheid genomen van de stg. PCOK.
21 SEPHet nationaal onderwijsakkoord is vandaag, 19 september 2013, bekend gemaakt. Naast goede berichten over een betere financiering, zijn er ook zorgen. Flexibele arbeidsvoorwaarden en de afschaffing...
12 SEPStaatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft op 12 september de gemiddelde eindtoetsgegevens van alle scholen in het primair onderwijs openbaar gemaakt. Ook de scores van de scholen van onze...
03 SEPMeer weten? Klik op de link hieronder!
28 AUG2 september as. is het weer zover, dan mogen de kinderen weer naar school!
12 JULIn de laatste maanden van het schooljaar 2012/2013 zijn binnen de scholen twee tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd, onder leerkrachten en ouders.
12 JULOp 5 juli 2013 is de Raad van Beheer officieel geďnstalleerd.
12 JULVanaf september 2013 zal binnen de stichting PCOK de Christelijke identiteit van ons onderwijs wat meer nadrukkelijk op de agenda staan.
PrintPagina printen
Vertel een vriendDoorsturen
Deel deze pagina: